Teretni i autoliftovi

Teretni i  Autoliftovi

„Balkan Lift Komerc“ poštuje evropske norme EN81-20 i evropske direktive 2014/33/EU, a oprema ima EUR1 atest. Ovakva oprema svojim karakteristikama i performansama izlazi u susret zahtevima koji se postavljaju pred jedan ovakav lift u objektima hotela, stambenim, poslovnim, bolničkim ili proizvodnim objektima.
Ugradnja opreme nižeg kvaliteta često proizvedene iz delova u pojedinim radionicama se može učiniti jeftinijim rešenjem koje, dugoročno posmatrano, nije isplativo ni primereno objektima standardnih i visokih zahteva vertikalnog transporta.

U kategoriji teretnih liftova iz naše referenc liste posebno ističemo objekat TE “Kolubara B” gde su ugrađena  dva teretna lifta nosivosti Q=3000Kg, brzine V=1,75m/s i visine dizanja Hd=115m.

Ukoliko su vam potrebni mali teretni liftovi možete pogledati našu ponudu odve.

 

Teretni lift velikih dimenzija u proizvodnji

Održavanje liftova

Ukoliko ste zaintersovani za našu ponudu održavanja vašeg lifta popunite obrazac.