Liftovi

Liftovi

Efikasna i ekonomična rešenja vertikalnog transporta za stambene, poslovne, komercijalne i objekte specijalne namene u skladu sa specifičnim zahtevima objekata. Optimalno iskorišćenje prostora uz savremenu opremu renomiranih svetskih proizvođača, kvalitetnu montažu i post-prodajni servis u garantnom i vangarantnom periodu.

Možemo Vam ponuditi liftove sledećih karakteristika i prednosti:

  • Bezreduktorski pogon, bez ulja, sa stepenom iskorišćenja do 98%
  • Frekventno regulisan pogon, sa komfornom lux vožnjom
  • Pogonski motor male snage sa malom potrošnjom energije
  • Baterija za samospašavanje, tako da lift u slučaju nestanka električne
    energije vozi u prvu stanicu i otvara vrata
  • Frekventno regulisan pogon vrata i i foto-zavesa za ceo otvor vrata, tako da je smanjena mogućnost kvara na vratima
  • Izuzetan kvalitet, trajnost i pouzdanost opreme proizvedene u
    evropskim fabrikama.

Pogledajte naše izvedene projekte

Od peko 1000 izvedenih projekata smo izdvojili nekoliko koje možete pregledati u galeriji.

Tržni centar Delat City, Beograd

Tržni centar Bazar, Novi Sad

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Održavanje liftova

Ukoliko ste zaintersovani za našu ponudu održavanja vašeg lifta popunite obrazac.