O NAMA

O nama

Balkan Lift Komerc d.o.o. Beograd je počeo sa radom u maju 1989. godine kao SZR "Mihajlo Pupin". Brzi razvoj stvorio je uslove za osnivanje preduzeća "Balkan Lift Komerc" d.o.o. Beograd u aprilu 1992. Godine.

Danas firma raspolaže projektnom, montažerskom i servisnom bazom koja je sa stanovišta radne snage, tehnologije i opreme u potpunosti opremljena i obučena za obavljanje montaže, servisa i modernizacije uređaja za vertikalni, kosi i horizontalni transport u širokom rasponu mogućih zahteva objekata.

Višegodišnje  iskustvo, stručan i kvalitetan kadar  i bogata referenc lista sa značajnim objektima u oblasti projektovanja, izrade, montaže, modernizacije, održavanja liftova, pokretnih stepenica i traka za vertikalni, kosi i horizontalni transport uticali su na stvaranje renomea firme i njeno pozicioniranje u sam  vrh u okviru svoje grupacije na tržištu Srbije i  Crne Gore.

Miroslav markuc, generalni direktor, Balkan Lift d.o.o.

Dipl. ecc. Miroslav Markuc
Direktor,
"Balkan Lift Komerc" d.o.o.

Naš tim

Naš tim će pomoći investitoru prilikom definisanja i odabira optimalnih rešenja, opravdanih sa ekonomskog i tehničkog aspekta, u skladu sa zakonskom regulativom i adekvatne potrebama objekta. Probleme rešavamo brzo, uz maksimalno poverenje i timski rad, kako bismo omogućili realizaciju projekta u najkraćem mogućem roku, sa minimumom troškova i maksimumom kvaliteta za korisnike.

„Balkan Lift Komerc“ d.o.o. zapošljava inženjere, montere i servisere koji su obučeni i poseduju sve potrebne licence za projektovanje, izvođenje, bezbednost, montažu i servis u skladu sa bezbednosnim propisima i standardima profesije.

Naši monteri i serviseri prolaze kontinuirane i stalne obuke renomiranih proizvođača opreme prateći inovacije i tehničko-tehnološki razvoj i kretanja unutar ove oblasti. Takođe, u skladu sa propisima, redovno se sprovode obuke vezano za bezbednost na radu. Svi monteri i serviseri prolaze redovne godišnje kontrole u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za rad na visini koje sprovodi medicina rada.

Dokazali smo se  kao ozbiljan poslovni partner koji poštuje rokove i realizuje projekte na vreme sa fokusom na profesionalizmu, organizaciji i bezbednosti na radu.

Višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti , posvećenost efikasnom zadovoljenju potreba klijenata i opredeljenje ka konstantnom usavršavanju i unapređenju usluga rezultiralo je pozicioniranjem naše firme u sam vrh na teritoriji Srbije i Crne Gore.

„Balkan Lift Komerc“ d.o.o. u medijima

2011 godine „Balkan Lift Komerc“ dobija nagradu „Kapetan Miša Anastasijević“ za kvalitet usluga. Tekst o razvoju i uspehu firme je objavljen u publikaciji „Put ka vrhu“.

Priznanje "Kapetan Miša Anastasijević" se dodelјuje za posebne poslovne i društvene rezultate u toku jedne kalendarske godine, a namenjeno je najboljim stvaraocima u privrednom i društvenom životu u Srbiji koji su svojim radom obeležili proteklu godinu.

Nagrada je ustanovljena 2000. godine, sa osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije. Predloge za priznanje šalju privredne komore, lokalne samouprave, udruženja novinara, nevladine organizacije, istaknuti pojedinci…

Žiri ceni poslovnost, tržišnu poziciju, kooperativnost, konkurentnost i održivi razvoj, društvenu ulogu i odgovornost, kreativnost, humanost, moralne i etičke vrednosti, uspeh.

Zahvalnica Balkan Lift Komerc , Kapetan Miša Anastasijević

Upravo te vrednosti su  2011. godine prepoznate u radu naše firme i kao takve nagrađene.

2015 godine tekst i fotografije o „Balkan Lift Komerc“-u objavljeni su u publikaciji koja prezentuje Opštinu Palilula.

Društvena odgovornost

„Balkan Lift Komerc“ d.o.o. Beograd je od samog osnivanja orijentisan na društveno odgovorno poslovanje i brigu o zajednici kroz brojne donatorske, sponzorske i humanitarne aktivnosti.

Radost deci 
Tradicionalni božićni prijem za decu u belom dvoru

Šta kažu naši partneri?

"Tokom uspešne dugogodišnje saradnje "Balkan Lift Komerc"  se pokazao kao ozbiljan poslovni partner koji poštuje rokove i realizuje projekte na vreme sa fokusom na profesionalizmu organizaciji i bezbednosti na radu"

— Komercijalni direktor
"Kleemann liftovi" d.o.o.

"Balkan Lift d.o.o. Podgorica Engineering team utilizes excellent project management  skills to problem solve any issue that arises during the project"

— General Manager
"LD Gradnja" d.o.o. Nikšić

"Balkan Lift d.o.o. Podgorica has an efficient maintenance service network with a quick response policy"

— Vesna Radusinović, Technical director
"Normal Company" d.o.o.

"We recommend this company as a reliable and efficient partner"

— Verica Drobnjak, Head of Technical Department
"Čelibić" d.o.o., Podgorica

Stojimo Vam na raspolaganju za više informacija.