Servis i održavanje

Servis i održavanje

Posebna pažnja usmerena je na kvalitetan post-prodajni servis, odnosno redovno mesečno održavanje uređaja u garantnom i vangarantnom periodu.
Redovno mesečno održavanje obuhvata pregled postrojenja jednom u mesecu, kontrolu njihovog rada, otklanjanje utvrđenih nedostataka i popravku liftova na poziv korisnika, a naročito:

1. Provera pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna.
2. Provera nosećih užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protivtegom,
3. Provera vuče koja se ostvaruje preko trenja,
4. Provera izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem,
5. Provera priključka na gromobransku izolaciju,
6. Čišćenje i podmazivanje delova liftova,
7. Provera ispravnosti rada liftova i platforme pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju,
8. Provera nužnih izlaza,
9. Provera ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja liftova i platformi,
10. Zamena potrošnog i sitnog materijala,

Opis radova na redovnom mesečnom održavanju usaglašen je sa Pravilnikom o bezbednosti liftova i Pravilnikom o pregledu liftova u upotrebi (Službeni glasnik RS, br.15/17 od 02.03.2017.g.)

Upit za održvanje

  Tip lifta:(*)
  Električni sa kućicomElektrični bez kućiceHidraulični

  Vrsta lifta:(*)
  Putniči liftAuto lift

  Broj ulaza u kabinu:
  12

  Vrsta spoljnih - prilaznih vrata:
  RučnaPoluautomatskaAutomatska

  Vrsta kabinskih vrata:
  Bez vrataRučnaAutomatska

  Stojimo Vam na raspolaganju za više informacija.