PRIJAVITE SE ZA RAD U NAŠEM PREDUZEĆU
Ime: *
Prezime: *
JMBG: *
Email:*
Telefon:*
Napomena:*

Da li ispunjavate sve navedene uslove?
USLOVI
KOJE KANDIDATI TREBA DA ZADOVOLJE

(1) Srednja stručna sprema elektro ili mašinske struke.

(2) Zbog prirode objekata na kojima se obavlja posao prijave kandidata koji imaju policijski dosije sa krivičnim prijavama se neće uzimati u obzir. Da li ispunjavate ovaj uslov?

(3) Da ste spremni za rad na terenu sa odsustvovanjem od kuće do 3 nedelje.

(4) Da ste spremni za rad na gradilištima u uslovima rada na visini.