SRBIJA
Balkan Lift Komerc d.o.o. je počeo sa radom u maju 1989. godine kao SZR "Mihajlo Pupin", a brzi razvoj firme stvorio je uslove za osnivanje preduzeća "Balkan Lift Komerc" u aprilu 1992. Godine.

Danas firma raspolaže projektnom, montažerskom i servisnom bazom koja je sa stanovišta radne snage i tehnologije u potpunosti opremljena i obučena za obavljanje montaže, servisa i modernizacije uređaja za vertikalni, kosi i horizontalni transport u širokom rasponu mogućih zahteva objekata. Imamo izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa Univerzitetom, Mašinskim fakultetom i Institutom za hemiju i tehnologiju u Beogradu. Pored osnovnog preduzeaa „Balkan Lift Komerc“ , Beograd osnovano je i preduzeće „Balkan Lift“ Podgorica.

Zaposleni u „Balkan Lift Komercu“ su obučeni da investitorima pomažu u izboru optimalnih rešenja, koja su uvek opravdana sa ekonomskog i tehničkog aspekta i u skladu sa zakonskom regulativom. Isto tako su obučeni da svaki problem rešavaju lako, bez pritisaka na investitora, uz poverenje i timski rad, ksko bi omogućili investitoru da dobije gotov objekat u najkraćem roku, sa što manje troškova i sa vrhunskim kvalitetom za korisnike.

REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske dodelilo je “Balkan Lift Komerc”-u licence za projektovanje i izvođenje mašinskih i elektro radova na montaži, remontu i servisiranju uređaja na objektima za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave.

CRNA GORA
Pored osnovnog preduzeća, osnovana je i firma “Balkan Lift Podgorica” doo, što umnogome olakšava poslovanje i pokrivanje ovog dela tržišta. Projektni biro “Balkan Lift Podgorica” poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova na teritoriji Crne Gore.

Klikom uvećajte mapu
Balkan Lift Komerc u Regionu