Na Vaš zahtev, stručna ekipa “Balkan Lift Komerc”-a će izvršiti pregled uređaja i ustanoviti vrstu i obim radova koje je potrebno izvesti, kako bi se postrojenje uskladilo sa propisima i osposobilo za normalnu eksploataciju.

Na osnovu svega navedenog, kao i na osnovu primedbi Inspektorata za liftove, ponudićemo Vam remont u obimu radova koji će omogućiti izdavanje certifikata, pouzdan i kvalitetan rad i preventivnu zamenu delova kako bi se izbegli veći kvarovi i osigurale performanse uredjaja.
Modernizacija liftova - Balkan Lift Komerc