Naše usluge odlikuje visok kvalitet uredjaja koji se ugradjuju, a koje proizvode renomirane svetske firme koje se visoko rangiraju u oštroj konkurenciji u svojoj grupaciji:

Schindler Lift   Schindler - http://www.schindler.com/

Najveći obim saradnje imamo sa multinacionalnom kompanijom „Schindler“ iz Švajcarske, sa vrlo širokom ponudom i dizajnom za svaki zahtev investitora. Neki od liftova koje preporučujemo:

     Liftovi za stambene zgrade
Lift za stambenu zgradu Schindler 3100 (263KB)
Lift za stambenu zgradu Schindler 3300 (2.18MB)
Lift za stambenu zgradu Schindler 3400 (1.09MB)

     Liftovi za poslovne zgrade
Lift za poslovnu zgradu Schindler 5300 (1.95MB)
Lift za poslovnu zgradu Schindler 5400 (1.35MB)

     Liftovi za visoke zgrade
Lift za visoke zgrade Schindler 7000 (56KB)

Možemo Vam ponuditi liftove sledećih karakteristika i prednosti:
  • Bezreduktorski pogon, bez ulja, sa stepenom iskorišćenja do 98%
  • Frekventno regulisan pogon, sa komfornom lux vožnjom
  • Pogonski motor male snage sa malom potrošnjom energije
  • Baterija za samospašavanje, tako da lift u slueaju nestanka elektriene energije vozi u prvu stanicu i otvara vrata
  • Frekventno regulisan pogon vrata i i foto-zavesa za ceo otvor vrata , tako da je smanjena mogućnost kvara na vratima
  • Izuzetan kvalitet i trajnost opreme proizvedene u evropskim fabrikama  • Panoramski lift

    Schindler lift