Servisni punktovi “Balkan Lift Komerca” rasporedjeni su u Beogradu, Smederevu, Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Nišu, Pirotu, Zaječaru, Požarevcu, Pančevu, Novom Sadu, Kikindi, Subotici, Zrenjaninu, Nikšiću, Igalu, Podgorici, Baru,... Oni omogućavaju efikasno održavanje preko 400 uredjaja u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Opis radova na redovnom mesečnom održavanju liftova, usaglašen je sa Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. Glasnik RS br 101/10).
 Redovno mesečno održavanje liftova  obuhvata pregled postrojenja jednom u mesecu, kontrolu njihovog rada, otklanjanje utvrdjenih nedostataka i popravku liftova na poziv korisnika.Neke od aktivnosti koje spadaju u redovno održavanje liftova su:
1. Provera pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna.
2. Provera nosećih užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protivtegom,
3. Provera vuče koja se ostvaruje preko trenja,
4. Provera izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem,
5. Provera priključka na gromobransku izolaciju,
6. Čišćenje i podmazivanje delova liftova,
7. Provera ispravnosti rada liftova i pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju,
8. Provera nužnih izlaza,
9. Provera ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja liftova,
10. Zamena potrošnog i sitnog materijala,
11. Popravka liftova na zahtev Naručioca ili korisnika, sa intervencijama svakog radnog dana, u ugovorenom periodu, sa rokom odziva do dva časa.
12. Dežurstvo jednog montera na objektu sa logističkom podrškom iz firme, na zahtev naručioca, a prema potrebama objekta (proslave, skupovi i slično).
13. Čišćenje mašinskog prostora i voznog okna prema zahtevu objekta