Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu kvalitetnog i sa garancijom
održavanja vašeg lifta / liftova, molimo vas da popunite sledeći obrazac:

1. Naručilac ponude za održavanje - servisiranje liftova: *
2. Adresa, telefon, faks ili email naručioca ponude: *


3. Podaci o liftu:

  a) Proizvodjač i godina proizvodnje lifta: *
  b) Tip lifta:
  c) Vrsta lifta:            
  d) Nosivost lifta (kg):
  e) Broj spoljnih - prilaznih vrata:
  f) Broj ulaza u kabinu:       1     2
  g) Vrsta spoljnih - prilaznih vrata:  
  h) Vrsta kabinskih vrata: